Vi ansvarar för att insättning av moms/skatter sätts in på skattekontot i tid.

Varje månad görs det en skattedeklaration innehållande moms, personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt för bolaget. Detta lämnas enklast in via Skatteverkets hemsida. Vi kan även ansvara för att insättning av moms/skatter sätts in på skattekontot i tid.

Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda en hög grad av personlig service och ha enkla kommunikationsvägar.

Vi träffar dig därför gärna för att berätta mer om hur ett samarbete kan se ut. Kontakta oss idag och boka ett möte. Vi tar gärna emot dig på vårt fina kontor i Sisjön, men om du hellre vill att vi kommer till dig går det naturligtvis lika bra.

Ska vi börja med ett samtal?

Vi ser fram emot att hjälpa dig och din verksamhet att växa och blomstra. Ring oss på nr. 0760-277 167 eller bli uppringd:

Kom förbi oss på en kopp kaffe…

Vårt fina kontor ligger i det moderna kontorshotellet Avillage i Sisjön.

Redovisningsbyrå Göteborg

Löpande Bokföring

Vi bokför alla affärshändelser såsom försäljningar, inköp, inbetalningar osv. kronologiskt och systematiskt med den korrekta metoden för ditt bolag. Till varje händelse måste det finnas ett verifikat...
Läs mer

Moms/skatt

Varje månad görs det en skattedeklaration innehållande moms, personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt för bolaget.
Läs mer

Löner/Anställda

Vi räknar ut korrekt lönekostnad och semesterersättning, samt ser till att rätt skattetabell används. Vi skickar ut lönespecifikationer till de anställda...
Läs mer

Fakturering/Rot

Genom att lämna faktureringen till oss kan vi på ett effektivt sätt hålla nere kostnaden, då vi fakturerar och bokför samtidigt. När inbetalning är gjord kan vi ansöka om ROT.

Bokslut

Bokföringsåret avslutas genom att man stämmer av och kontrollerar alla balansposter. Vi upprättar sedan bokslut, årsredovisningar och deklarationer (även din privata om det önskas).

Diverse

  • Vi betalar dina leverantörsfakturor.
  • Vi hjälper dig med myndighetskontakter.

Ska vi börja med ett samtal?

Share This