Våra tjänster

Löpande bokföring

Vi bokför alla affärshändelser såsom försäljningar, inköp, inbetalningar osv. kronologiskt och systematiskt. Till varje händelse måste det finnas ett verifikat, ett bevis på att affärshändelsen ägt rum. Detta kan t ex vara en faktura eller ett kvitto.

Lön, arbetsgivaravgifter

Vi räknar ut korrekt lönekostnad, semesterersättning, arbetsgivaravgifter samt ser till att rätt skattetabell används.

Moms & skatt

Varje månad görs det en skattedeklaration innehållande moms, personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt för bolaget. Detta lämnas enklast in via Skatteverkets hemsida.

Fakturering

Genom att lämna faktureringen till oss kan vi på ett effektivt sätt hålla nere kostnaden, då vi fakturerar och bokför samtidigt.

[hr_invisible]

Betalningar

Vi betalar dina leverantörsfakturor och bokför de samtidigt. Spara tid och pengar!

Avstämningar

Vi stämmer av så att alla konton balanserar, samt levererar resultat- och balansrapporter kontinuerligt.

Bokslut

Bokföringsåret avslutas genom att man stämmer av och kontrollerar att bokföringen är korrekt. Om misstag har begåtts under året, utför man nödvändiga korrigeringar.

[hr_invisible]

Saknar du någon speciell tjänst?

Har du något behov av en annan tjänst inom bokföring får du gärna dela dig av dina tankar och funderingar här. Kanske vi kan rekommendera eller hjälpa er att finna det ni söker. [contact-form-7 id=”74″ title=”Contact form small”]

Share This